Prowadzenie archiwum: mgr Jacek Żukowski
j.zukowski@uw.edu.pl, tel.: +48 22 55 316 53
pokój nr 10

W ciągu roku akademickiego archiwum jest czynne:
wtorki i czwartki w godz.12:00-17:00 oraz środy w godz. 12:00-15:00. 
W inne dni po uzgodnieniu.

Materiały archiwalne udostępnia się w czytelni (sala 102),
wyłącznie do celów naukowych,
pracownikom Instytutu i studentom etnologii UW.

Od osób z zewnątrz wymagane jest pisemne zaświadczenie potwierdzające naukową potrzebę wykorzystania materiałów.

Wszystkie materiały archiwalne traktowane są jako źródła na prawach rękopisu, chronione są prawem autorskim i nie wolno ich kopiować.
W sprawach szczególnych wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor Instytutu.

 

Prosimy o zanotowanie sygnatur i kontakt z prowadzącym Archiwum.

Dodatkowe kwerendy archiwalne możliwe są za pośrednictwem prowadzącego Archiwum po wcześniejszym umówieniu.

Ostatnio dodane publikacje

Brak ostatnio dodanych publikacji.